Oorlog begint hier: Vlaamse regering knijpt oogje dicht
30-09-2015 -

Is het conflict in Jemen ver van ons bed? Helemaal niet: volgens het Vlaams Vredesinstituut gebruikt de Saudische luchtmacht ook Vlaamse wapensystemen.

"Vlaanderen voert militaire voertuigen uit naar Syrië" zo kopte De Morgen vorige week. Dit is potentieel een grove schending van het Europees wapenebmargo op Syrië. Nochtans is dit maar het topje van de ijsberg. Op dit eigenste moment ontaardt de Saudische interventie in Jemen in een collectieve bestraffing van de burgerbevolking. Ook daar worden Vlaamse wapensystemen bij ingezet. De Vlaamse regering laat commerciële belangen primeren en kijkt de andere kant op.

Jemen is verwikkeld in een complex en bloedig conflict. Begin dit jaar kwamen Houthi's, een sjiitische bevolkingsgroep in het noorden van Jemen, in opstand tegen president Hadi, die op dat moment hoogst onpopulair was. Hun snelle opmars maakte Saudi-Arabië en andere Golfstaten nerveus: ze zagen er de hand in van Iran, dat op die manier zijn invloed op het Arabische schiereiland wil vergroten. De Saudi's brachten in maart een coalitie op de been om, gesteund door het westen, tegen de Houthi's ten strijde te trekken. Nu blijkt dat luchtbombardementen niet volstaan om de Houthi's terug te dringen, zijn sinds kort ook 10.000 grontroepen van de Saudisch geleide coalitie in Jemen aanwezig.

De oorlog in Jemen wordt al te vaak gereduceerd tot een oorlog tussen soennieten en sjiiten of een 'proxy war' tussen Saudi-Arabië en Iran. De realiteit is, zoals meestal, een stuk weerbarstiger. Socio-economische, religieuze, politieke en geopolitieke oorzaken zijn diep verweven. Hoewel religie ongetwijfeld een rol speelt, is dit ook een conflict tussen Noord en Zuid-Jemen. Tussen tribale identiteit en een corrupte centrale staat. En bovenal een strijd voor controle over de staat en politieke macht.

De enige uitweg loopt dan ook via hervatting van de politieke dialoog waarbij alle partijen vertegenwoordigd zijn. De militaire interventie brengt zo'n onderhandelde politieke oplossing geenszins dichterbij. De Saudische geleide coalitie is geen neutrale interventiemacht, maar verdedigt haar eigen regionale belangen.

Intussen zit de bevolking gevangen tussen een moordend embargo, Saudische luchtbombardementen en de genadeloosheid van de betrokken gewapende groeperingen. IS en Al Qaeda profiteren van de chaos om hun aanwezigheid in Jemen te versterken.

Humanitaire catastrofe

Sinds de start van het conflict zijn er meer dan 5.000 doden en gewonden gevallen, waarvan 60 procent door luchtbombardementen. Zowel Amnesty International als Human Rights Watch stellen dat de Saudische coalitie zich naar alle waarschijnlijkheid schuldig heeft gemaakt aan oorlogsmisdaden en mensenrechtenschendingen. Dichtbevolkte gebieden worden gebombardeerd zonder onderscheid tussen burgers en strijdende partijen. Daarbij wordt ook clustermunitie ingezet. De Houthi's zijn evenmin vrij te pleiten en zetten op grote schaal verboden wapens in zoals landmijnen.

Dit heeft geleid tot een humanitaire catastrofe. Maar liefst 21 van de 26,7 miljoen Jemeni's heeft nood aan humanitaire hulp, de helft van de bevolking lijdt honger en drie kwart heeft geen toegang tot drinkbaar water. Het embargo dat door Saoedi-Arabië wordt afgedwongen komt neer op een collectieve bestraffing: het houdt alles tegen, van voedsel tot medicijnen.

Oorlogsmisdaden met Europese wapens

Is het conflict in Jemen ver van ons bed? Helemaal niet: volgens het Vlaams Vredesinstituut gebruikt de Saudische luchtmacht ook Vlaamse wapensystemen. De Eurofighter Typhoon gevechtsvliegtuigen waarmee de Saudi's steden bombarderen zijn uitgerust met radarcommunicatieapparatuur geproduceerd in Oostkamp door Airbus Defence and Space Belgium. Deze radarapparatuur werd vervolgens geëxporteerd naar Duitsland voor verdere assamblage. Op de exportvergunning van deze radars werd enkel de Duitse industrie vermeld zonder enige vermelding van de eindgebruiker, Saudi-Arabië.
Europese wapenbedrijvenkunnen kunnen alleen overleven door export.

Europa legt uitvoer naar conflictgebieden geen strobreed in de weg. Ook het Midden-Oosten is een geliefde exportbestemming. Alleen al in 2013 werd voor 4 miljard euro aan vergunde export naar Saudi-Arabië goedgekeurd. Eurofighter Typhoons werden gretig geëxporteerd naar Saudi-Arabië en worden nu ingezet voor het plegen van oorlogsmisdaden.

Vlaanderen blijft niet achter. Regimes vanuit de hele Arabische wereld zijn graag geziene klanten. Tussen 2007 en 2012 vergunde de Vlaamse overheid voor 40 miljoen euro aan wapens naar de uiterst volatiele regio. Egypte, Saudi-Arabië en Irak zijn maar enkele van de landen die voorkomen in het Vlaamse orderboekje. De grootste klant is echter de Verenigde Arabische Emiraten met een vergunde export van meer dan 26 miljoen euro op vijf jaar tijd. Nochtans zijn de Emiraten een trouwe bondgenoot van Saudi-Arabië en zijn ze momenteel dan ook nauw betrokken bij het bombarderen van Jemen.

Vlaanderen knijpt oogje dicht

Dit is echter maar een fractie van de werkelijke export naar de Arabische wereld. De Vlaamse overheid weet amper waar Vlaamse wapensystemen terechtkomen: tussen de 60 en 78 procent van het eindgebruik van Vlaamse wapens is ongekend. Dat is geen nalatigheid, maar een bewuste politieke keuze. Het eindgebruik is immers wel degelijk te achterhalen.

Alleen de politieke wil ontbreekt: de Vlaamse regering knijpt bewust een oogje dicht om de belangen van de eigen industrie te beschermen. Tegelijk is de interne Europese defensiemarkt in recente jaren geliberaliseerd. De Europese Commissie streeft immers naar een sterke Europese defensiesector. Dit terwijl er geen eengemaakt Europees exportcontrolebeleid is. Bedrijven exporteren dus hun wapens naar de EU-lidstaat met de meest lakse regeling, waarna ze in conflicten overal ter wereld terechtkomen.

Het mag dan ook niet verwonderen dat Vlaamse componenten betrokken zijn bij het plegen van oorlogsmisdaden. Opeenvolgende Vlaamse regeringen hebben systematisch de controle op het eindgebruik verwaarloosd. Dat hiermee bloedige conflicten worden gevoed is voor de Vlaamse regering blijkbaar niet meer dan collateral damage.

Terwijl politici pleiten voor militair ingrijpen in Syrië 'om burgers te beschermen', laten ze toe dat Vlaamse wapensystemen naar conflictgebieden worden uitgevoerd. Willen onze politici hun verantwoordelijkheid nemen? Laat ze dan eerst wapenexport controleren.

(dit artikel verscheen als opiniestuk op www.demorgen.be op 30/09/2015)

Zelf wapenhandel stoppen?
22-09-2015 -

Volg een actietraining als voorbereiding op directe geweldloze acties bij wapenhandelaars en lobbyisten.

Onze Europese wapenhandel houdt bloedige conflicten aan de gang. Dat moet stoppen en liefst nu. Het gaat tenslotte om mensenlevens. We brengen 'ik stop wapenhandel' in de praktijk en verhinderen geweldloos dat wapenhandelaars hun oorlogstuig verkopen of ijveren voor soepele exportregels. We grijpen in tijdens wapenbeurzen, conferenties van wapenlobbygroepen, lobby-evenementen,...

Meedoen? Volg een actietraining en bereid je actief voor op verstorende geweldloze acties bij wapenhandelaars en lobbyisten. Je ontdekt er de valkuilen, oefent op hoe je geweldloos kan omgaan met mogelijke provocaties en leert wat er kan gebeuren bij arrestatie.

Een trainingsdag start om 10u en eindigt ten laatste om 18u. Deelname is gratis, inschrijven verplicht (via mail: ikstopwapenhandel@vredesactie.be).

Geplande actietrainingen 'Ik stop wapenhandel'
zaterdag 3 oktober in Brussel
zondag 11 oktober in Gent
zaterdag 24 oktober in Antwerpen

Schrijf je in via: ikstopwapenhandel@vredesactie.be of 03/281 68 39

 

 

Bekijk het videoverslag van een vorige 'ik stop wapenhandel' actie én training:

Oorlogsvluchtelingen: wapenindustrie passeert tweemaal langs kassa
14-09-2015 -

Wapenbedrijven leveren de wapens die bloedige conflicten in stand houden én profiteren van Europese subsidies om vluchtelingen buiten te houden. In Europa gaat een restrictief immigratiebeleid hand in hand met een laks wapenhandelbeleid.

Wie instrumenten van geweld produceert of de economie van een land uitbuit, zal vluchtelingen oogsten.”, zo zei Rex Osa, activist bij the Voice Refugee Forum, onlangs tegen de Duitse krant Taz. “Oorlog begint aan het Bodemmeer” zo vervolgt Osa nog. Niet alleen vanuit Duitsland, maar vanuit de hele Europese Unie worden wapens geproduceerd die wereldwijd opduiken in bloedige conflicten. Zij die vluchten voor het wapengekletter botsen op hoogtechnologische bewakingssystemen aan de grenzen. Wat blijkt, Thales, Finmeccanica en Airbus, drie van de grootste Europese wapenbedrijven, ontvangen miljoenen aan subsidies om deze grensbewakingssystemen te ontwikkelen. Ze passeren tweemaal langs de kassa. Ze leveren de wapens die bloedige conflicten in stand houden én profiteren van Europese subsidies om vluchtelingen buiten te houden. In Europa gaat een restrictief immigratiebeleid hand in hand met een laks wapenhandelbeleid.

“De Commissie zal met belanghebbenden bespreken hoe de Europese defensie-industrie kan worden gesteund op externe markten”, zo stelt een rapport van de Europese Commissie getiteld 'Een New Deal voor de Europese defensie'. De EU stimuleerde de voorbije jaren de uitbouw van een Europese defensie-industrie. Die industrie heeft export broodnodig om winstgevend te zijn, ook als die export bestemd is voor dictators of conflictregio's.

Libië: de zeven vette jaren

“Een gesofisticeerde klant met de politieke wil voor het aankopen van militair materiaal” zo werd Khadaffi in 2005 omschreven door het Britse ministerie van defensie. Libië dat tot 2003 onderworpen was aan een VN-wapenembargo, werd al snel gezien als een “prioritaire klant” met het geld om op grote schaal wapens te kopen. Zeven jaar later, met het uitbreken van de burgeroorlog, werd het Libisch wapenembargo in ere hersteld. Niettemin wist de Europese Unie in de tussentijd 1,1 miljard euro aan wapens te leveren.

In 2009 sloot Finmeccanica een overeenkomst met de Libische overheid om een wapenfabriek op te zetten in Libië voor de productie van militaire helikopters. Met veel furore werd aangekondigd dat dit de “poort tot de Afrikaanse markt” zou openen. Nog geen twee jaar later zouden vreedzame betogers in Benghazi beschoten worden door de overheid, vanuit helikopters...

MBDA, een consortium van Airbus, Finmeccanica en BEA systems, verkocht Milan anti-tank systemen aan Libië ter waarde van bijna 300 miljoen euro. Het is dan ook ironisch dat tijdens de burgeroorlog rebellen de regeringstroepen van Khadaffi bestookten met dezelfde Milans, hen geleverd door bondgenoot Qatar. Ook de NAVO-interventiemacht maakte intensief gebruik van raketten vervaardigd door MBDA. Volgens de Britse krant The Guardian was 2011 een topjaar voor MBDA. “We ontvingen zeer positieve feedback over de militaire campagnes in Afghanistan, Libië en Ivoorkust, het MBDA-materiaal dat daar gebruikt werd en de steun die we geven aan de krijgsmacht” zo stelde Antoine Bouvier, CEO van MBDA naar aanleiding van hun 'succesjaar'.

Khadaffi stond op het punt om het Rafale gevechtsvliegtuig, een gezamenlijke productie door Thales, Dassault en Safran, te kopen. Datzelfde consortium moderniseerde eerder al de verouderde Mirage F1 gevechtsvliegtuigen. Twee piloten zouden later met Mirage F1 vliegtuigen deserteren na het bevel te hebben ontvangen om geweldloze demonstraties te beschieten.

Sinds de dood van Khadaffi is de situatie in Libië er niet op verbeterd. Gewapende groepen bekampen elkaar en de Islamitische Staat heeft er vaste voet aan grond gekregen. Libië is uitgegroeid tot hét wapendepot van het Midden Oosten.

Exporteur van conflict

Ook in Syrië worden Europese wapens gebruikt. Selex, een dochterbedrijf van Finmeccanica, moderniseerde honderdtweeëntwintig T72 tanks van Assad ter waarde van 200 miljoen euro. Deze tanks zijn nog steeds in gebruik en worden massaal ingezet voor aanvallen op verstedelijkte gebieden. Ook IS wist de hand te leggen op minstens één van deze gemoderniseerde tanks tijdens gevechten met de Syrische strijdkrachten.

Wikileaks onthulde dan weer dat hetzelfde bedrijf in 2012, ondanks een wapenembargo, communicatieapparatuur leverde aan de Syrische politiediensten. Uitgelekte e-mails tonen dat Selex moeite had de bestelling te bolwerken na een 'toegenomen vraag' afkomstig van de Syrische veiligheidsdiensten.

Bewapenen van de Europese grenzen

Libië en Syrië zijn slechts enkele voorbeelden van gewelddadige conflicten waar Europese wapens opduiken. De gevolgen laten zich raden. Het VN-agentschap voor vluchtelingen (UNHCR) spreekt van “een immense kost van oorlog en het falen van conflictpreventie”.

Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog zijn meer dan 60 miljoen mensen op de vlucht. Europa antwoordt met een verdere militarisering van haar grenzen. De Europese wapenindustrie is al die tijd een bevoorrechte partner. Niet alleen zijn wapenbedrijven betrokken bij het uittekenen van het beleid, dezelfde bedrijven zijn ook de grootste ontvangers van de onderzoekssubsidies. Tussen 2002 en 2013 spendeerde de Europese Unie 225 miljoen euro aan onderzoeksgeld voor het bewaken van de Europese buitengrenzen. Van de 39 onderzoeksprojecten, participeerde Airbus in tien projecten, Finmeccanica werkte mee aan 16 projecten en Thales aan 18.

Ook de afzetmarkt wordt gegarandeerd. Op uitnodiging van Frontex, het Europees grensagentschap, stelde de defensie-industrie zijn bewakingsmateriaal ten toon aan potentiële kopers in Griekenland. De invoering van EUROSUR, een uitgebreid grensbewakingssysteem, kent een kostenplaatje van meer dan 300 miljoen voor de komende tien jaar. De wapenindustrie staat te trappelen om hier een graantje van mee te pikken. Zo pleitte Yves Lagoude, bedrijvig bij Thales en voorzitter van lobbyorganisatie EOS, voor meer “dialoog” tussen de industrie en het beleid en voor meer “allocatie van publieke middelen” in het kader van het EUROSUR programma.

De wapenindustrie kan op beide oren slapen. De Europese grenzen worden in toenemende mate gemilitariseerde zones. Midden juni lanceerde de Europese Unie de EUNAVFOR MED missie en sindsdien zet de EU oorlogsboten, vliegtuigen en helikopters in ter “identificatie, inbeslagname en opkuis” van smokkelbootjes in de Middellandse Zee. Het vlaggenschip van deze missie is uitgerust met wapentuig geleverd door Finmeccanica. Ook Dassault, Thales en AugustaWestland -een dochterbedrijf van Finmeccanica- leverden militair materiaal.

Beveiligingstechnologie wordt gretig geëxporteerd. Airbus is betrokken bij een grensbewakingssysteem aan de 9000 kilometer lange Saoedische grens, ook wel bekend als de 'Grote Muur van Saoedi Arabië'. Saoedi Arabië wil daarmee 'illegale immigratie' vanuit conflictgebieden zoals Jemen en Irak een halt toeroepen. Finmecannica kondigde in 2009 aan een 'grens en controle systeem' ter waarde van 400 miljoen te willen verkopen aan het Libische regime onder Khadaffi om te voorkomen dat vluchtelingen Europese bodem zouden bereiken. Toen door omstandigheden deze deal op de klippen dreigde te lopen, waren de Libische rebellen maar al te bereid om de gemaakte overeenkomst te respecteren. Een belofte die in 2013 door de Libische defensie minister Abdullah al-Thini werd herhaald.

De Europese Unie heeft alle middelen ter beschikking om de grondoorzaken van migratie aan te pakken. Het bewapenen van de grenzen is niet de oplossing. Maak werk van conflictpreventie en stop wapenhandel.

Vredesactivisten verhinderen opbouw wapenbeurs in Londen
12-09-2015 -

Honderden vredesactivisten voerden actie aan de DSEI wapenbeurs in Londen. Ze blokkeren de toegangswegen en verhinderen de opbouw van de beurs. Ook Belgische activisten van ikstopwapenhandel.eu deden mee.

12 september 2015 - Honderden vredesactivisten voeren al de hele week actie aan de DSEI wapenbeurs in Londen. Ze blokkeren de toegangswegen en verhinderen de opbouw van de beurs. Vandaag doen ook Belgische activisten van ikstopwapenhandel.eu mee.

Volgende week, van 15 tot 18 september, verzamelt de wereldwijde wapendindustrie in Londen voor een gigantische wapenbeurs: Defence & Security Equipment International (DSEI). De beurs wordt er om de twee jaar georganiseerd met de financiële, logistieke en politieke steun van de Britse regering. Op DSEI verkopen 1500 wapenbedrijven hun producten, gaande van geweren over tanks tot gevechtvliegtuigen en oorlogsschepen. Meer dan 30 000 bezoekers komen er shoppen, de belangrijkste klanten zijn militaire delegaties uit meer dan 100 landen. Ook van regimes die de mensenrechten niet respecteren, landen die in staat van oorlog zijn en ontwikkelingslanden. In 2013 stonden onder andere Libië, Afghanistan, Saoudi-Arabië en Bahrein op de gastenlijst.

Onder de noemer 'Stop The Arms Fair' strijdt een coalitie van vredesbewegingen en activisten tegen de DSEI beurs. Ze willen de wapenbeurs weg. “Deze beurs toont de hyprocisie van ons buitenlands beleid aan,” zegt Adrew Smith van Stop The Arms Fair. “De regering heeft het over mensenrechten en democratie, maar promoot op DSEI schaamteloos wapenhandel met de meest autoritaire en dictatoriale regimes ter wereld.”

Er namen ook Belgische vredesactivisten deel aan de acties. “Want dit is geen Brits maar een Europees probleem,” zegt Katelijne Noens van Vredesactie. “Er staan hier ook Belgische, Duitse en Franse wapenbedrijven. De EU lidstaten samen zijn één van de grootste wapenexporteurs ter wereld. We voeren elk jaar voor miljarden euro wapens uit naar corrupte en dictatoriale regimes. Onze wapens worden overal ter wereld gebruikt in bloedige conflicten.”
“Ironisch dat wapendealers wel welkom zijn in Europa, en oorlogsvluchtelingen niet. Als de EU werkelijk de grondoorzaken van migratie wil aanpakken, moet ze dringend werk maken van een strenger wapenexportbeleid.”

Meer foto's van de acties op https://www.flickr.com/photos/vredesactie/

Schending wapenembargo tegen Myanmar door afwezigheid controle eindgebruiker
27-08-2015 -

De meest pertinente vraag in exportdossiers is : wie zal de wapentechnolgie uiteindelijk gebruiken ? Van alle methoden om de verspreiding van wapens te controleren is een wapenembargo de meest ingrijpende vorm

De meest pertinente vraag in exportdossiers is : wie zal de wapentechnolgie uiteindelijk gebruiken ? Van alle methoden om de verspreiding van wapens te controleren is een wapenembargo de meest ingrijpende vorm. Men moge dan ook veronderstellen dat embargo's dus strikte naleving zouden moeten kennen. In 2013 publiceerde Stop Wapenhandel uit Nederland op haar website over een mogelijke schending van het embargo tegen Myanmar door wederuitvoer van Nederlandse defensie-technologie van Thales door de Indiase onderneming Bharat Electronics (BEL). Defensiebedrijf Thales reageerde toen onmiddellijk door te bewijzen dat zij aan BEL hun bezwaren over de levering hadden overgemaakt, omdat dit het EU-wapenembargo tegen dat land zou schenden.

Tussenstop India

Op 6 juli blijkt volgens een rapport op de blog van Stop Wapenhandel echter dat de militaire radartechnologie uit Nederland nog steeds naar Myanmar wordt geëxporteerd, ondanks een embargo van de Europese Unie op wapens, munitie en militaire uitrusting, inclusief alle militaire technologie, van kracht blijvend ten minste tot 30 april 2016. De vraag is dan ook hoe militaire uitrusting, vergund door een Thales-Nederland licentie, kan worden verkocht aan een land onder embargo als Myanmar. Thales breidt op dit moment haar relaties met India uit en de bouw van meer marineschepen met hetzelfde soort technologie staan op stapel.

De militaire technologie in kwestie zijn systemen gemaakt door het Indiaas defensiebedrijf Bharat Electronics, bedoeld voor zes tot acht Aung Zeya-klasse / Kyan Sittha-klasse geleide-wapenfregatten die Myanmar in eigen land is aan het bouwen met Chinese hulp. Ook India levert technologie voor deze schepen. Met Chinese hulp kan Myanmar een eigen marine uitbouwen met het potentieel om zich buiten de eigen kustwateren te begeven.

Niet helemaal hetzelfde

Het plan was om de fregatten te voorzien van een scala aan wapens en wapensystemen, waaronder radars geproduceerd door de Indiase onderneming Bharat Electronics (BEL), de zogenaamde RAWL02 Mk III militaire early-warning luchtradar. Volgens Thales werd BEL in maart 2013 verwittigd dat men de kans voor de toekenning van een uitvoervergunning schat op minder dan twintig procent, zelfs wanneer het EU-wapenembargo zou worden opgeheven. Thales verklaart dat ze BEL waarschuwde niet te leveren en daarmee wou voorkomen dat de verkoop van deze state-of-the-art radar naar Myanmar zou doorgaan.

Intussen blijkt dat het fregat Aung Zeya is uitgerust met wat lijkt op een oudere variant van de Rawl . Door sommige bronnen wordt deze radar nog steeds ten onrechte geïdentificeerd als de 3e generatie Rawl radar. Dus, Bharat heeft effectief radars verkocht aan Myanmar. Niet dat specifieke type dat Thales hen vroeg om niet te leveren, maar een oudere versie van dezelfde radar, de RAWL02mkII plaats van RAWL02mkIII. Deskundige bronnen die zijn geraadpleegd door Stop Wapenhandel uit Nederland bevestigen dat deze versie is gebaseerd op een eerdere versie van de LW-serie. Thales bevestigt in een e-mail van 26 juni 2015, dat de radar geleverd aan Myanmar is gebaseerd op de LW04 technologie van Thales Nederland.

Oud maar niet versleten

In 1969 (!) werd een licentie verstrekt door HSA (Hollandse Signaal Apparaten, voorganger van Thales) aan BEL om de radar in India te bouwen. BEL ontwikkelde het radarsysteem en integreerde het in de RAWL02 MK IIAP / N-112.110.340.676. Dit paradepaardje wordt gepromoot door BEL, omwille van zijn opvallende prestaties. Het is nog steeds in gebruik door India kan door een handleiding voor marineofficieren worden gesloten. Thales stelt echter in een e-mail van 30 juni dat het type zestig jaar oud is en er geen nieuwe onderdelen meer voor geleverd worden. Hoewel dit een oud type is, zijn de zelfs nog oudere eerste-generatie LW03 radarsysteem is nog steeds in gebruik. Er is ook andere HSA-technologie van die tijd die op dit moment door marines over de hele wereld gebruikt worden, van Spanje tot Thailand en van Finland over Egypte naar Argentinië. Dit soort technologie is niet nieuw, maar ook verre van onbruikbaar of achterhaald.

Bovendien zijn militaire leveringen verboden door het embargo, of het materiaal nu nieuw of oud is doet niet terzake. En dit gaat heel duidelijk om militaire technologie. De RAWL02mkII is ontworpen voor gebruik aan boord van grote en middelgrote marineschepen voor waarschuwing over lange afstand in de lucht en voor doelwitdetectie. "Wie het meest ziet, en ziet voordat iemand anders dat doet, heeft het voordeel ', zoals Thales zelf het gebruik van de LW03 ophemelt. Het is een van de vele projecten tussen BEL en Thales Nederland (en haar voorgangers Hollandse Signaal Apparaten (HSA) en Thomson CSF).

Oude vrienden gaan nauwer samenwerken

De laatste belangrijke ontwikkeling is een joint venture in 2014 tussen de twee bedrijven, opgericht voor het ontwerp, de ontwikkeling, marketing, levering en ondersteuning van de civiele en defensie radars voor de Indiase en de mondiale markten. Dat is precies wat er gebeurt in de Myanmar deal.

Zijn vertrouwen in de pas opgerichte Joint Venture etalerend, verklaart S. K. Sharma, Voorzitter en Managing Director van BEL, “We have always valued our partnership with Thales. We are confident that our JV Company will benefit from the significant technology transfers and support from Thales, and from the extensive industrial and design skills of BEL.” De Managing Director van Thales in India van zijn kant, liet optekenen dat “The incorporation of this joint venture company marks an important milestone in our 60 year-old association with BEL, and takes it to the next level. ”

Anno 2015 zijn verschillende conflicten in Myanmar geescaleerd. De strijd tegen de Rohingya-bevolking in het westen van Myanmar is een flagrant voorbeeld van geweldescalatie in het land, bovendien zijn er ook voortdurende gevechten tussen de boeddhistische en islamitische bevolkingsgroepen. Vanwege de gevechten, zijn veel Rohingya het land ontvlucht. In het noorden dwingen de gevechten tussen het leger en etnische Han-Chinezen tienduizenden burgers om te vluchten uit de grensstreek. In juni staken Indiase commando's de grens met Myanmar over als vergeldingsmaatregel tegen een hinderlaag in de Indiase staat Manipur begin deze maand. Op dit ogenblik het wapenembargo tegen Myanmar schenden is een zeer ernstige zaak met verregaande gevolgen.

Het probeem van het eindgebruik

In 2012 stemde het Vlaams parlement over een nieuw wapenhandeldecreet. Het was een omzeting van de Europese richtlijn 2009/43/EG over de liberalisering van de defensiemarkt. De manier waarop de omzetting gebeurde, had tot gevolg dat exportcontrole in de praktijk niets meer dan een lege doos is. Het grootste deel van het in het Vlaamse gewest geproduceerde militaire materiaal kan nu Vlaanderen verlaten zonder dat de eindgebruiker gekend is. Daarmee werd de deur opengezet voor uitvoer waarvoor nu geen exportvergunning zou worden verleend. Het verhaal van de export van Thales-technologie toont duidelijk aan hoe belangrijk een waterdichte controle op eindgebruik van wapentechnologie is.

Bron : Blog Stop Wapenhandel Nederland op www.stopwapenhandel.org

Europa en Wapenexport in Vraag en Antwoord
28-05-2015 -

Nieuw op deze website: Europa en Wapenexport in Vraag en Antwoord. Hierin beantwoorden we een aantal vaak gestelde vragen over wapenhandel, en zetten we alle cijfers en argumenten op een rijtje.

Nieuw op deze website: Europa en Wapenexport in Vraag en Antwoord. Hierin beantwoorden we een aantal vaak gestelde vragen over wapenhandel, en zetten we alle cijfers en argumenten op een rijtje.

Wist je dat Europa één van de grootste wapenexporteurs ter wereld is? Waar komen al die wapens precies terecht? Wie verdient eraan? Wie krijgt de kogels in zijn of haar lijf? Waarom is er zo weinig controle? Is het waar dat Europa nauwelijks exportvergunningen weigert?

Je leest het hier.

 

Wapenlobby opgedoekt
05-05-2015 -

Het kantoor van de wapenlobbygroep AeroSpace and Defence Industries Association of Europe (ASD) werd op 5 mei 2015 opgedoekt door vredesactivisten. Een twintigtal actievoerders deelden ontslagbrieven uit aan de werknemers en namen het kantoor over.

Het is 5 mei 2014. Vredesactivisten grijpen in op een plek waar de wapenhandellobby oorlogstuig aan de man brengt en ijvert voor soepele exportregels. We bevinden ons in het hart van het Europees kwartier te Brussel. Achter de gevels van de vele grijze kantoorgebouwen gaat een amalgaam van talloze bedrijven en hun lobbyorganen schuil. We stuiten op een gesloten schuifdeur waarachter het logo prijkt van AeroSpace and Defence Industries Association of Europe, afgekort als ASD. De vredesactivisten hebben een training 'ik stop wapenhandel' gevolgd. Ze stappen geweldloos het kantoor binnen en nemen het over. Ze delen ontslagbrieven uit aan de werknemers. De reden? Medeplichtigheid aan moordende wapenhandel…

ASD
Zestien grote Europese bedrijven en zevenentwintig nationale belangenverenigingen van de defensie- en luchtvaartindustrie uit twintig landen waaronder België, vormen samen de ASD. De ASD verdedigt de gemeenschappelijke belangen van haar leden en giet ze in beleidsaanbevelingen. Het versterken van de competitiviteit van deze sectoren is haar belangrijkste missie.
Zoals bij vele andere industriële belangenorganisaties hebben de grote spelers de touwtjes in handen. De bestuurszetels worden ingepalmd door de CEO’s van Europa ’s grootste wapenbedrijven o.a. van BAE Systems, Airbus Group, Finmeccanica, Thales, Rolls-Royce, Safran en Saab. De president is Mauro Moretti, tevens het hoofd van Finmeccanica. Via haar dochteronderneming AgustaWestland leverde Finmeccanica gevechtshelikopters aan repressieve regimes als Algerije, Libië en Turkije.

De controle brokkelt af
Als stem van de wapenindustrie spreekt de ASD met hooggeplaatste beleidsmakers binnen en buiten de Europese instellingen. Door haar bevoorrechte toegang tot en haar nauwe partnerschap met Europese instellingen drukt ze stevig haar stempel op het beleid. Dat kwam onder meer tot uiting bij de totstandkoming van twee Europese Richtlijnen in 2009. Dit “defensiepakket” vormt een van de belangrijkste Europese wetteksten over wapenhandel.
Sinds de jaren ’90 zien we in de Europese wapensector een uitdijende schaalvergroting. Op het continent ontstonden grote bedrijfsclusters die de concurrentie aangingen met Amerikaanse giganten. Interne exportcontroles tussen Europese lidstaten werden steeds meer als een hinderpaal ervaren in de ontwikkeling en verhandeling van wapensystemen. De wapenindustrie drong bij de Europese Unie aan om de interne defensiemarkt verder te liberaliseren om samenwerking tussen filialen in verschillende landen te vereenvoudigen.
Door de Europese Richtlijn van 2009 werden de exportcontroles voor de sector drastisch versoepeld in plaats van verstrengd. Wapenbedrijven kunnen vlot hun wapentuig doorvoeren van het ene Europese land naar het andere en vervolgens exporteren buiten de Europese grenzen via landen met lakse exportregels. Wapenexport bleef een nationale bevoegdheid, maar de controlemechanismen van de overheden verdwenen samen met wapens over de landsgrenzen. Doordat de Europese wapenmarkt op haar grenzen botst is zulke vlotte export buiten de EU essentieel voor de winstgevendheid van de sector. Dat we daarmee een katalysator van gewelddadige conflicten exporteren, speelt blijkbaar geen rol. Bijvoorbeeld in 2011, het jaar van de Arabische Lente, bedroeg de waarde van de Europese exportvergunningen naar de Arabische regio negen miljard euro, dubbel zoveel als in 2007.
Met het “defensiepakket” kreeg de wapenindustrie de “harmonisering” die het wou. In haar jaarrapporten klopte de ASD zichzelf op de borst voor het succes van haar intensief lobbywerk.
Vooraleer een wetsinitiatief te lanceren brengt de Europese Commissie vaak een 'groenboek' uit. Hiermee wil ze input krijgen van belanghebbenden. Zo werd nog voor het eigenlijke wetsvoorstel al rekening gehouden met de ingediende reacties door de ASD. Bij de 'medebeslissingsprocedure' die volgde, riep de ASD een speciale werkgroep in het leven om de lobbyinitiatieven van de vertegenwoordigde bedrijven en koepels te coördineren. Het hoofddoel was de gesprekken tussen het Europees Parlement en de Raad te beïnvloeden. Als kers op de taart gaf in mei 2008 Ake Svensson, de toenmalige president van ASD en CEO van Saab, een speech in het Europees Parlement. Later monitorde de ASD de lokale implementering van de Richtlijn en oefende druk uit waar ze het nodig achtte. De ASD had in het hele proces een bevoorrechte positie, van voorafgaande gesprekken tot het schrijven van de beleidsteksten en zelfs het opvolgen van de implementering.

Publiek geld voor wapens
Een ander domein waar de ASD lobbyisten hun invloed laten merken is dat van de onderzoekfinanciering. Om haar industriële basis te versterken zet de wapenindustrie in op de ontwikkeling van wapensystemen en bijhorende onderdelen. Ze wil daarvoor maar al te graag gretig meepikken uit allerlei subsidiepotjes.
Naar de letter van de wet mag Europees onderzoeksgeld niet gespendeerd worden aan de ontwikkeling van wapentechnologie. In de praktijk zien we dat binnen “FP7-Security”, dat liep van 2007 tot 2013, 1,4 miljard euro beschikbaar was voor “civiel veiligheidsonderzoek”. Daardoor kon de wapenindustrie toch intekenen op deze geldstromen, mits verpakking van haar intenties.
Momenteel loopt “Horizon 2020”. Hier wou de Europese Commissie de civiele focus als voornaamste speerpunt behouden, maar er zijn geen bezwaren wanneer de resultaten van onderzoek ook militaire capaciteiten kunnen versterken. Zogenaamde “dual-use” producten kunnen nu openlijk gefinancierd worden. De wapenlobby wrijft zich in de handen.
Momenteel effent de Europese Commissie het pad voor het volgende langetermijnbudget, van 2020 tot 2027. De wapenlobby hoopt de financiering van militair onderzoek definitief te verzilveren. Meer zelfs, via een “prepatory action” wil ze dit al vanaf 2017 lanceren buiten het huidige financieringsprogramma. Op de bijeenkomst van de Europese Raad in december 2013, terwijl Vredesactie met een actiedag de verdere militarisering van de EU aan de kaak stelde, werd beslist om een “high-level group of personalities” op te richten die zich over dit alles zou buigen. Dit “onafhankelijk adviesorgaan” is sinds kort actief. Zeven van de zeventien leden komen rechtstreeks uit de beleidsraad of werkgroepen van de ASD. Europa's grootste wapenbedrijven dicteren opnieuw het beleid. Het is niets nieuws onder de zon dat soortgelijke groepen zich bewegen over Europese beleidsdomeinen. Zoals voorheen ontbreken kritische stemmen nagenoeg.

Tijd om hen te stoppen
Achter gesloten deuren ontmoeten wapenhandelaars beleidsmakers, lobbyen ze voor soepele exportregels en verkopen ze hun wapens. Met een beleid op maat van de wapenindustrie zijn de Europese waarden slechts een doekje voor het bloeden. De Europese wapenexport behoort tot de grootste van de wereld. Dat is problematisch. Wapens zijn immers geen neutrale producten. Ze zijn de brandstof van bloedige conflicten. Wapens hebben ook geen houdbaarheidsdatum. Ze duiken op bij oorlogen en mensenrechtenschendingen wereldwijd. Vredesactivisten proberen wapenhandel te stoppen. Het ASD kantoor werd tijdelijk opgedoekt. De business as usual werd verstoord totdat de politie ingreep. Dit is slechts het begin. Doe mee en laat wapenhandelaars niet langer ongestoord hun zaakjes kunnen doen.

foto's van de actie op 5 mei: http://www.flickr.com/photos/vredesactie/
film van de actie : www.youtube.com/vredesactie
facebookpagina : https://www.facebook.com/Istopthearmstrade.eu
twitter : www.twitter.com/vredesactie

Lobbytour op zondag 26 april
03-04-2015 -

Weet u wie er in Brussel aan de touwtjes trekt? Ontdek het op deze alternatieve stadswandeling door de Europese wijk

Beleidsbeïnvloeding is van alle tijden. Wie iets in de pap te brokken wil hebben, zorgt er best voor dat hij zich dichtbij de bron bevindt. Grote bedrijven steken veel tijd en geld in contacten met onze politici. Hiervoor maken ze gebruik van lobbyisten, professionele verkopers die de belangen van hun bedrijf behartigen. In de Europese wijk in Brussel, dichtbij de Europese instellingen, zijn tussen de 15 000 en 30 000 lobbyisten in de weer.

Ook de wapenindustrie is er goed vertegenwoordigd en verzekert zich zo van een stevige stempel op het EU beleid. Hoe ze dat doen? Vredesactie zocht het uit en u komt het te weten op de Lobbytour.

De Lobbytour start om 14u en eindigt om 16u.
Schrijf je in, of contacteer ons voor meer info op lobby@vredesactie.be

Europese defensiebedrijven op zoek naar klanten in Abu Dhabi
24-02-2015 -

Nils Duquet van het Vlaams Vredesinstituut schreef voor Mo* een analyse over IDEX en de Europese wapenhandel met het Midden-Oosten.

Nog tot donderdag 26 februari loopt in Abu Dhabi in de Verenigde Arabische Emiraten de tweejaarlijkse IDEX-wapenbeurs. Ongeveer alle belangrijke defensiebedrijven brengen er hun koopwaar aan de man. “De afgelopen jaren is het Midden-Oosten, mede als gevolg van de economische crisis in Europa, steeds belangrijker geworden als afzetmarkt van Europese wapensystemen.” Nils Duquet van het Vlaams Vredesinstituut schreef voor Mo* een analyse over IDEX en de Europese wapenhandel met het Midden-Oosten.

Lees het hele artikel op mo.be

Nils Duquet is op dinsdag 21 april om 18u00 te gast bij Vredesactie. Hij geeft tekst en uitleg over Europese wapenhandel, en beantwoordt onze vragen. Meer info op www.vredesactie.be

Meer dan 400 Europese wapenbedrijven naar wapenbeurs in het Midden-Oosten
19-02-2015 -

Meer dan 400 Europese wapenbedrijven gaan van 22 tot 26 februari naar de jaarlijkse IDEX wapenbeurs in Abu Dhabi (Verenigde Arabische Emiraten).

De Europese wapenexport doet het goed, we exporteren wereldwijd en meer dan een kwart van onze wapens gaan naar het Midden-Oosten. Voor 2012 spreken we over een 4500-tal exportlicenties naar de Arabische wereld voor een totale waarde van ongeveer 10 miljard euro. Ondanks de conflicten in de regio en de Arabische lente (waarbij vele regimes zich tegen hun eigen bevolking keerden), werd slechts 2 à 3 % van de exportaanvragen door de Europese exporterende landen geweigerd. De beschikbare data tonen zelfs aan dat de Europese wapenexport naar de Arabische wereld tussen 2007 en 2012 ongeveer verdubbelde.

Al die wapens hebben geen houdbaarheidsdatum en blijven lang in omloop. Europese wapens en munitie gooien olie op het vuur en voeden de conflicten die aan onze buitengrenzen woeden.

Meer dan 400 Europese wapenbedrijven gaan van 22 tot 26 februari naar de jaarlijkse IDEX wapenbeurs in Abu Dhabi (Verenigde Arabische Emiraten). Het Verenigd Koninkrijk (71), Frankrijk (58) en Duitsland (68) zijn de koploperers, gevolgd door Italië (31), Tsjechië (29)en Zwitserland (27).

Grote wapenbedrijven zoals BAE Systems (UK), Finmeccanica (IT) en Airbus (FR) ontbreken natuurlijk niet op het appel. De volledige lijst van de 400 Europese bedrijven die op IDEX hun wapens aan de man brengen kan je hier op de pagina van de beurs raadplegen.

Er zijn 14 bedrijven uit Nederland die met een stand op de IDEX wapenbeurs staan. Ze worden hierbij ondersteund door de ministeries van Economische Zaken, Buitenlandse Handel en Defensie. Nederlands Defensieminister Hennis leidt de militaire handelsmissie. Duizenden Nederlanders vroegen hun politici met een petitie om de handelsmissie te annuleren.

Belgische delegatie

Vanuit België gaan er 7 bedrijven naar Abu Dhabi, ondersteund door hun belangenvereniging de Belgium Security & Defence Industry (BSDI)  Sappig detail: in Europa is België de grootste uitvoerder van lichte wapens en munitie naar het Midden-Oosten.

  • CMI Defence (Loncin, Luik), producent van wapensystemen voor lichte en middelzware pantserwagens.
  • FN HERSTAL (Herstal, Luik), producent van een heel gamma van vuurwapens en accessoires. FN Herstal is volledig in handen van het Waals Gewest en stelt 2400 mensen tewerk.
  • MECAR (Petit-Roeulx-lez-Nivelles, Henegouwen), producent van een heel gamma van munitie voor zware artillerie. Ook granaten, explosieven en mortieren.
  • Red Star Forwarding & Logistics (Antwerp, België), een gecertifiëerd transportbedrijf voor strategisch en militair materiaal. 
  • Seyntex N.V. (Tielt, Oost-Vlaanderen) een hoog technologisch textielbedrijf gespecialiseerd in militaire, politie en bewakingstextiel (kogelvrije vesten, militaire kleding en textiel)
  • TekMast (Genk, Limburg), een bedrijf met een nieuwe sectionele “lichtgewicht” mast die ontwikkeld werd met meer dan 30 jaar ervaring in de militaire sector. 
  • Xenics (Leuven, Brabant), een pionnier in infra-rood technologie met militaire en veiligheidstoepassingen. Camera en detectietechnologie. Xenics gaat er prat op dat ze door haar klanten gemakkelijke exportprocedures verschaft.

Pagina's