Video lezing: Wapenhandel ontregelt de wereld
02-03-2017 -

Op de MO*lezing van 22 februari spraken twee internationaal gerenommeerde experts over de relatie tussen wapenhandel en corruptie. Bekijk de video’s van de twee lezingen en het gesprek achteraf hier.

Op de MO*lezing van 22 februari spraken twee internationaal gerenommeerde experts over de relatie tussen wapenhandel en corruptie. Bekijk de video’s van de twee lezingen en het gesprek achteraf hier.

Andrew Feinstein is journalist en oud-parlementslid voor het ANC. Hij publiceerde onder meer in The New York Times, The Guardian, The Daily Telegraph en Der Spiegel en geeft geregeld commentaar op CNN, BBC en Al Jazeera. In zijn boek The Shadow World, dat onlangs verfilmd werd door documentairemaker Johan Grimonprez, licht hij een tipje van de sluier op van de schimmige wereld van de internationale wapenhandel.

Samuel Perlo-Freeman is medewerker van de World Peace Foundation. Hij is er verantwoordelijk voor onderzoek naar wereldwijde wapenhandel en corruptie. Voordien werkte hij voor het gerenommeerde Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) en deed hij van 2007 tot 2016 onderzoek naar militaire uitgaven, wapenindustrie en wapenhandel.
Hij schrijft regelmatig bijdragen in het Jaarboek van SIPRI en in andere toonaangevende publicaties en wordt wereldwijd gevraagd om lezingen en workshops te geven over wapenhandel en militaire uitgaven. Hij doceerde ook economie aan University of the West of England, waar hij zich specialiseerde in defensie en vredeseconomie. Op dit moment concentreert zijn onderzoek zich op de link tussen wapenhandel en corruptie.

Britse overheid voor de rechter wegens wapenexport naar Saoedi-Arabië
07-02-2017 -

Vandaag start de rechtszaak tegen de Britse overheid vanwege haar rol in het bewapenen van Saoedi Arabië. De rechtszaak is aangespannen door de Britse vredesorganisatie Campaign Against Arms Trade (CAAT) die zegt dat Britse wapens gebruikt worden door de Saoedische coalitie bij het plegen van grootschalige schendingen van het internationaal recht in Jemen.

Vandaag start de rechtszaak tegen de Britse overheid vanwege haar rol in het bewapenen van Saoedi Arabië. De rechtszaak is aangespannen door de Britse vredesorganisatie Campaign Against Arms Trade (CAAT) die zegt dat Britse wapens gebruikt worden door de Saoedische coalitie bij het plegen van grootschalige schendingen van het internationaal recht in Jemen.

Er is ook een Vlaamse link. Het West-Vlaamse bedrijf Advionics produceerde radarsystemen voor de Britse Eurofighter gevechtsvliegtuigen. De Britse regering heeft toegegeven dat deze gevechtsvliegtuigen worden ingezet door de Saoedi’s in Jemen. De radarsystemen werden zonder medeweten van de Vlaamse regering geëxporteerd naar Saoedi Arabië. Dat is geen uitzondering. Onderzoek toont aan dat in maar liefst 60 tot 70 procent van de gevallen de Vlaamse regering niet weet waar de Vlaamse wapens terecht komen.

Vredesbewegingen hebben het gehad met het lakse wapenexportbeleid van hun overheden. In het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Italië en Frankrijk werden rechtszaken gestart tegen verleende wapenexportvergunningen. Terecht. De oorlogen in het Midden-Oosten worden maar al te vaak in stand gehouden met Europese wapens.

Immoreel én illegaal

Volgens de Britse wetgeving mogen er geen wapens uitgevoerd worden naar landen wanneer er een duidelijk risico bestaat dat deze wapens gebruikt kunnen worden voor schendingen van het internationaal recht. Toch leverde het Verenigd Koninkrijk sinds het begin van de oorlog in Jemen voor 3.3 miljard pond aan wapens aan SaoediArabië, waaronder 1.1 miljard pond aan bommen. Sinds de start van het conflict zijn meer dan 10.000 burgers omgekomen. Volgens een rapport van de Verenigde Naties pleegt de Saoedische coalitie “naar alle waarschijnlijk” oorlogsmisdaden.

“De wapenexport naar Saoedi-Arabië is niet alleen immoreel, maar ook illegaal”, zegt Andrew Smith van de vredesorganisatie CAAT. “Het zou overbodig moeten zijn om naar de rechter te stappen om de overheid ervan te overtuigen geen wapens te exporteren naar één van de meest brutale dictaturen in de wereld.”

De wet veranderen om te exporteren?

De Britse overheid weigert de wapenexport naar Saoedi Arabië te stoppen en zegt dat er onvoldoende bewijs is van schendingen van het internationaal recht door de Saoedische coalitie. Een voorstel van de Europese Unie voor een onafhankelijk VN-onderzoek naar de oorlog in Jemen werd vorig jaar door het Verenigd Koninkrijk geblokkeerd.

Binnen de Britse regering zijn er stemmen die oproepen om de wapenexportwetgeving te verzwakken wanneer de rechtszaak negatief uitdraait voor de regering. In een interview met de BBC zei conservatief parlementslid Crispin Blunt dat “als blijkt dat deze rechtszaak aantoont dat we handelden in strijd met onze eigen regelgeving, dan moeten we onze wetgeving herbekijken”.

De uitspraak van het Brits Hooggerechtshof wordt over enkele weken verwacht.

 

OPINIE 'How the arms industry is staging a European coup'
23-01-2017 -

Na de verkiezing van Antoni Tajani tot voorzitter van het Europees Parlement waarschuwt Vredesactie voor de groeiende invloed van de wapenindustrie.

Dit opiniestuk van Vredesactie verscheen in het Engels op EurActive.

The EU is increasingly taking a pro-military stance, as the arms lobby exercises more influence. The election of Antoni Tajani last week as European Parliament president means the arms industry’s influence will grow further in the coming years, warns Bram Vranken.

On 17 January 1961, then US President Dwight Eisenhower warned against the dangers of the  military-industrial complex. “In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist.”

Exactly 56 years later Eisenhower’s warning is more poignant than ever. On Tuesday 17 January, Antonio Tajani, well known for his pro-arms industry stance, was elected as new president of the European Parliament.

In 2013, Tajani said “he wanted to promote the arms industry”. As European Commissioner, Tajani outlined several policy schemes aimed at “strengthening the European defence industry”.

It’s no coincidence that Tajani is honorary president of the Sky and Space Intergroup, which is  hosted by the Aerospace and Defence Industries Association of Europe (ASD), the most important lobby group of the European arms industry.

Money for weapons, not for social security

Already the EU is taking a turn for the worse. In November, the European Commission proposed a European Defence Action Plan. The aim of this plan is to “focus on capability needs and support the European defence industry”. Not surprisingly, the European Defence Action Plan almost exactly mirrors the propositions made in a position paper published in July by ASD Europe.

The proposed measures seriously endanger the EU as a civilian power. The Commission wants to give €3.5 billion to the arms industry to develop new military technologies from 2021 onward.  Additionally, the Commission proposes to stimulate member states to spend more on defence by deducting the costs of cooperative weapon programmes from their budgetary deficits.

In other words, while member states are forced to cut spending on social security, education and health care, spending on weapons would be exempt from any budgetary discipline. While millions of people in Europe have suffered from destitution and poverty due to the harsh austerity measures, the European Commission now cynically proposes to give billions of euros to the arms industry.

No political vision

Nobody knows where these weapons will be used. There barely is a common European foreign policy. Member states are deeply divided on how to tackle the crises in the Middle East. Without a strategic vision, financing military related programmes will only serve the short term interest of the arms industry.

But that seems exactly the European Commission’s objective. “The European Union needs a strong and competitive arms industry”, is the mantra the European Commission has been repeating over and over again.

The EU is confronted with dazzling problems. Populism is on the rise, the middle class is in crisis, inequality has never been higher and we are confronted with a catastrophic climate crisis. None of these problems will be solved by investing more in weapons.

On the contrary, military expenditure forms a huge opportunity cost to the detriment of billions of people around the world. According to research institute SIPRI, only 10% of global military expenditure would be enough to provide free and quality education (Sustainable Development Goal 4).

To eradicate poverty and hunger (SDGs 1 and 2) another 10% of the global military budgets would be sufficient. All SDGs could be accomplished by less than half of the worldwide military budget.

Eisenhower continued his speech in 1961 by saying that “only an alert and knowledgeable citizenry can compel the proper meshing of the huge industrial and military machinery of defense with our peaceful methods and goals, so that security and liberty may prosper together”.

That a pro-arms industry MEP is now leading the representative body of the European citizenry is extremely worrying.

Vlaamse regering herwerkt wapenhandeldecreet: de eerste stap is gezet!
05-12-2016 -

Actie werkt. Begin dit jaar voerden vredesactivisten nog actie op het dak van wapenproducent Advionics voor een wapenembargo op Saoedi-Arabië. De Vlaamse regering stelt nu een decreetwijziging voor dat een Vlaams wapenembargo wettelijk mogelijk maakt.

Actie werkt. Begin dit jaar voerden vredesactivisten nog actie op het dak van wapenproducent Advionics voor een wapenembargo op Saoedi-Arabië. De Vlaamse regering stelt nu een decreetwijziging voor dat een Vlaams wapenembargo wettelijk mogelijk maakt. Dat is goed nieuws. Vlaanderen kan nu zelf stappen nemen om landen onder embargo te plaatsen, ook als de politieke wil op Europees of internationaal niveau daarvoor ontbreekt. Toch blijft verdere druk nodig. De Vlaamse exportwetgeving vertoont nog steeds ernstige gebreken.

De beslissing van de regering Bourgeois om Vlaamse embargo’s op te nemen in de wapenwetgeving, komt er na een herzieningstraject van een jaar. De oorlog in Jemen maakte duidelijk dat het Vlaamse wapenhandeldecreet niet voldeed. De Saoedi-Arabische gevechtsvliegtuigen bijvoorbeeld, die al meer dan een jaar in Jemen bombarderen, bevatten Vlaamse componenten. Enkele maanden geleden voerden we met ikstopwapenhandel.eu nog actie op het dak van het bedrijf dat deze onderdelen maakt om de Vlaamse betrokkenheid in het conflict in Jemen aan te kaarten. In de daaropvolgende weken stuurden meer dan zeshonderd mensen e-mails naar de Vlaamse parlementsleden met de vraag dringend de gaten in de Vlaamse wapenwetgeving te dichten.

Vredesactie ging praten met de verschillende politieke partijen in het Vlaams parlement. Ook daar waren steeds meer kritische geluiden te horen over het Vlaamse wapenhandelbeleid. Toen zowel oppositiepartijen als meerderheidspartijen zich uitspraken voor een Vlaams wapenembargo op Saoedi-Arabië, zei Minister-president Bourgeois niet over de wettelijke middelen te beschikken om Saoedi-Arabië onder embargo te zetten.

Onder druk van de vredesbeweging en het parlement, gaat de Vlaamse regering nu overstag. Een Vlaams wapenembargo komt er. Van zodra de herziening van het wapenhandeldecreet wordt goedgekeurd door het parlement, kan de wapenexport naar Saoedi-Arabië definitief worden stopgezet.

Wat nog?

Naast de wettelijke verankering van de embargomaatregel, zet de regering nog een aantal stappen naar een strengere regelgeving. Zo maakt de regering werk van de controle op doorvoer en ook van een transparanter beleid.

Vooral de controle op doorvoer was een ernstige lacune in de Vlaamse wetgeving. Wapens die over Vlaams grondgebied vervoerd werden, konden niet gecontroleerd worden. Ook niet als de regering dat zou willen. Stel je voor: indien een vliegtuig, volgeladen met wapens en op weg naar een land in conflict, een tussenstop zou maken op de luchthaven van Oostende, dan was het voor de Vlaamse overheid niet mogelijk om deze trafiek te stoppen. Deze absurditeit wordt nu eindelijk rechtgezet.

Meer dan een doekje voor het bloeden?

De Vlaamse regering boekt dus vooruitgang. Toch blijven fundamentele aspecten buiten schot. De controle op het eindgebruik blijft de achillespees van het Vlaams wapenexportbeleid. Zonder kennis van waar de Vlaamse wapens terecht komen, kan er bezwaarlijk een exportbeleid worden gevoerd. Zo is volgens onderzoek van het Vlaams Vredesinstituut zeventig procent van de uiteindelijke bestemming van de intra-Europese wapenexport ongekend. Vlaamse componenten worden uitgevoerd naar andere EU landen zoals Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, zonder dat we weten waar deze wapens in een later stadium belanden. Nochtans zijn deze Europese landen grote exporteurs naar het Saoedi-Arabische regime. De export naar Saoedi-Arabië blijft via een ommetje dus een realiteit, ook onder een herwerkt decreet.

Een eerste stap is gezet. De Vlaamse regering kan binnenkort landen onder embargo zetten. Nu komt het eropaan er ook voor te zorgen dat we weten waar de Vlaamse wapens terecht komen. Anders zijn de toekomstige Vlaamse embargo’s niet meer dan een doekje voor het bloeden.

Andrew Feinstein “Om de wapenhandel te stoppen, moeten we ons politiek systeem veranderen”
05-12-2016 -

Andrew Feinstein is hij onderzoeker, schrijver en activist tegen wapenhandel. Zijn boek 'The shadow world: inside the global arms trade' in het Nederlands vertaald met de titel 'Handelaren des Doods', schetst een onthutsend beeld van de wereldwijde wapenhandel.

Andrew Feinstein was tot 2001 parlementslid bij het Zuid-Afrikaanse ANC. Daar schopte hij tegen de schenen van de partij met zijn onderzoek naar een corrupte aankoop van gevechtsvliegtuigen. Dit betekende het einde van zijn politieke carrière. Sindsdien is hij onderzoeker, schrijver en activist tegen wapenhandel. Zijn boek 'The shadow world: inside the global arms trade' in het Nederlands vertaald met de titel 'Handelaren des Doods', schetst een onthutsend beeld van de wereldwijde wapenhandel. De Belgische documentairemaker Johan Grimonprez maakte er een verfilming van die sinds november wordt vertoond in de zalen. Vredesactie sprak met Andrew Feinstein tijdens de vertoning van de film op het Film Fest van Gent.

Andrew, tot 2001 was je een Zuid-Afrikaans parlementslid, waarna je een activist tegen de wapenhandel werd. Hoe kwam je tot deze beslissing?

Dit was eigenlijk mijn terugkeer tot het activisme. Al vanaf jonge leeftijd was ik actief in de sloppenwijken van Kaapstad, waar ik me aansloot bij het ANC. Dat was in die tijd nog een verboden organisatie. Niemand verwachtte dat Zuid Afrika ooit een democratie zou worden. En al helemaal niet dat het ANC ooit de regeringspartij zou zijn. Niemand van ons dacht ooit een parlementslid te worden.

In 2001 werd ik uit de partij gegooid omdat ik onderzoek deed naar een ontzettend corrupte wapendeal. Mijn introductie tot activisme tegen wapenhandel gebeurde dus min of meer toevallig.

Hoe hebt u uw vertrek uit de politiek ervaren?

Het voornaamste verschil is dat je als activist kan zeggen wat je wilt. Terwijl je als politicus altijd beperkt bent door je partij en de regels waarin je opereert. Het is enorm verfrissend om de partijlijn niet meer te moeten volgen. Soms vragen mensen me: “maar mis je de politiek dan niet?” “Ik voel me nu veel meer politiek geëngageerd dan ik me ooit als parlementslid heb gevoeld.”

Dit deed me ook realiseren dat overheden en parlementen de status quo bevestigen en reproduceren. Het is veel effectiever om als activist de status quo in vraag te stellen. Zeker als het gaat over wapenhandel. Er is een enorme verstrengeling tussen de wapenindustrie, overheden, politici, het leger, en allerlei overheidsdepartementen. En geen enkele politieke wil om de wapenhandel in vraag te stellen.

In uw boek beschrijft u de verregaande verstrengeling tussen wapenbedrijven en politici. Waarom denkt u dat de invloed van de wapenindustrie zo ver gaat?

De wapenhandel is uniek, precies vanwege de enorme verstrengeling van belangen. Hiervoor zijn verschillende redenen. Een eerste reden is dat wapenbedrijven door hun overheden dikwijls worden beschouwd als een bevoorrechte partner, omdat ze zogezegd belangrijk zijn voor onze defensie en nationale veiligheid. Grote wapenbedrijven zoals BAE Systems hebben dezelfde toegang tot gevoelige informatie en tot militaire basissen als de minister van defensie.

Nog belangrijker echter zijn de informele relaties die bestaan tussen hooggeplaatste personen van de wapenindustrie en overheden. Deze mensen begeven zich in dezelfde sociale kringen en in dezelfde politieke kringen. Bovendien geven wapenbedrijven zeer vaak geld aan politieke partijen. Helmut Kohl, die 17 jaar aan het hoofd stond van de CDU in Duitsland, ontving jarenlang geld van zowel legale als illegale wapenhandel.

Om de wapenhandel aan te klagen, moeten we ons politiek systeem veranderen. Hiervoor is een onafhankelijke stem nodig én een stem die durft ingaan tegen de huidige status quo.

Corruptie is een wederkerend thema in je boek. Zo citeer je het cijfer van de ngo Transparency International dat 40 procent van alle corruptie in de wereld betrekking heeft op de wapenhandel. Hoe komt het dat de wapenhandel zo corrupt is?

De wapenhandel is zo corrupt net vanwege de dichte relaties die bestaan tussen de wapenindustrie en de politiek. De wapenhandel overleeft van een tiental miljardendeals per jaar. Er staat dus elke keer een enorme hoeveelheid geld op het spel. Bovendien zijn er maar enkele beleidsmakers die de uiteindelijke beslissing over een wapenaankoop doen. In de wapendeal die ik onderzocht in Zuid-Afrika, waren er maar zes mensen die beslisten over welke wapens aangekocht werden en van wie. De onderhandelingen vinden ook dikwijls plaats achter gesloten deuren. Dat is enorm vruchtbare grond voor corruptie.

Als een aanklager al moedig genoeg is om deze corruptie juridisch te vervolgen, dan grijpt de overheid bijna altijd in om de betrokken wapenbedrijven te beschermen. Er is totale straffeloosheid. Enkele jaren geleden hebben we berekend dat er sinds de introductie van VN wapenembargo’s 502 schendingen van deze embargo’s hebben plaatsgevonden. In amper twee gevallen hebben deze schendingen ook geleid tot enige vorm van juridische actie.

De Europese Unie is in snel tempo aan het militariseren. Er is nu zelfs sprake van een subsidieprogramma van 3,5 miljard euro voor militaire technologie. Hoe verklaart u deze trend?

In mijn ervaring heeft de EU de wapenhandel steeds in stand gehouden. De Europese Unie heeft een gemeenschappelijke positie over wapenhandel. Die wordt genegeerd door elke Europese lidstaat. Elke wapendeal van de afgelopen jaren schendt wel één of meerdere artikels van de gemeenschappelijke positie.

Een aantal hooggeplaatste politici, zowel in de Commissie als in het Europees Parlement, hebben tijdens hun carrière steun gekregen van de wapenindustrie. De Europese subsidiëring van de industrie is hun quid pro quo. Dit is wat deze politici teruggeven aan de industrie.

Volgens de Europese Commissie zal dit militair onderzoeksprogramma leiden tot meer jobs en economische groei.

Als economische strategie is dit een absolute ramp. Voor elke job die wordt gecreëerd in de wapenindustrie kunnen er volgens Amerikaans onderzoek tussen de drie en zeven jobs gecreëerd worden in veel productievere sectoren. Zelden vermelden onze politici dat deze subsidies een enorme kost betekenen voor de belastingbetaler. Hier nog eens Europees geld aan toevoegen is economische onzin. Zeker op een moment dat vele landen in Europa financiële problemen hebben.

Een argument dat steeds terugkomt is dat we een wapenindustrie nodig hebben om onszelf te beschermen. Wat is jouw antwoord hierop?

Overheden kiezen bijna altijd voor oorlog boven diplomatie. De Verenigde Staten stellen bijvoorbeeld meer mensen tewerk op één vliegdekschip, dan het hele diplomatische corps van de VS bijeen. De Amerikaanse overheid heeft in totaal tien vliegdekschepen en heeft zonet haar elfde besteld.

Zelfs als je een zeer enge visie hebt op wat veiligheid en defensie is, worden er dikwijls wapens gekocht die we absoluut niet nodig hebben. Neem bijvoorbeeld de F35. Deze is door Pierre Sprey, de ontwikkelaar van de F16, the biggest piece of crap made by a company which specializes in crap genoemd. Dit is een vliegtuig dat miljarden heeft gekost aan de Amerikaanse belastingbetaler en dat geen enkele relevantie heeft in de conflicten waarin de Verenigde Staten momenteel betrokken zijn of betrokken zullen zijn in de komende generaties. Er zijn hier enorme opportuniteitskosten mee gemoeid. Dit geld gaat niet naar andere sectoren van de economie die veel productiever zijn.

Net hetzelfde is gebeurd in Zuid Afrika. Sinds 1994 heeft Zuid-Afrika geen externe, noch interne vijanden maar heeft de overheid wel 10 miljard gespendeerd aan gevechtsvliegtuigen. Deze vliegtuigen worden volgens het hoofd van de luchtmacht niet gebruikt omdat Zuid-Afrika niet eens het geld heeft om de piloten te trainen. Tegelijkertijd zegt de overheid geen geld te hebben voor antivirale medicijnen voor mensen met HIV of aids. Evenmin kan Zuid-Afrika twee miljoen huizen bouwen die dringend nodig zijn, is dertig procent van de bevolking uitgesloten van de formele economie en is er een gebrek aan onderwijs. Dit ondermijnt de duurzame ontwikkeling én veiligheid van Zuid Afrika.

Daar komt nog eens bovenop dat de wapens die wij verkopen onze eigen veiligheid ondermijnen. Saoedi-Arabië is daarvan het meest voor de hand liggende voorbeeld. Saoedi-Arabië, en daar bestaat zeer veel bewijs van, financiert en bewapent tal van groepen die door de EU en door de Verenigde Staten bestempeld worden als terroristische organisaties. Zo bestaat de absurde situatie waarbij de VS in het ene conflict wapens leveren aan groepen waartegen ze op andere plaatsen oorlog voeren. Dat is complete waanzin.

Wat met het argument dat als wij niet exporteren, iemand anders het wel zal doen?

Je zou dit evengoed over hard drugs kunnen zeggen. Waarom handelt Barack Obama niet in hard drugs? Omdat er een wet is die zegt dat hij dat niet kan doen. Waar het uiteindelijk op neerkomt, is politieke wil. Als overheden werkelijk iets zouden willen veranderen dan zouden er geen corrupte deals plaatsvinden en zou er niet geëxporteerd worden naar conflictgebieden.

Wat zie jij als successen van activisme tegen wapenhandel van de afgelopen jaren?

Er wordt nu veel meer geschreven over wapenhandel in veel meer landen dan in de voorgaande zestien jaar dat ik actief ben. Vooral in Europa is er meer protest en zijn er meer directe acties. Dit is enorm belangrijk in het bewust maken van mensen. Er zijn ook juridische overwinningen. De DSEI rechtzaak bijvoorbeeld (nvdr: ook mensen van onze campagne ikstopwapenhandel zijn hierbij gedaagd.), waarbij een rechter oordeelde dat activisten inderdaad een misdrijf hadden gepleegd [de activisten blokkeerden de weg naar een wapenbeurs], maar dat dit misdrijf veel minder ernstig was dan de misdaden die gepleegd werden op de DSEI wapenbeurs. Deze uitspraak is van enorm belang voor activisme tegen wapenhandel. Ik denk dat de Britse overheid dat ook beseft en dat de overheid daarom in beroep is gegaan.

Deze overwinningen zijn klein, maar al deze kleine stappen leiden tot grotere overwinningen. Steeds meer mensen zijn zich bewust van het probleem. Steeds meer mensen schieten ook in actie. Ik denk dat dat een enorme overwinning is.

---
De film Shadow World die gebaseerd is op het boek van Andrew Feinstein speelt nu in de zalen. Hier vind je een kalender met alle geplande vertoningen.

Kom naar de MO*lezing over wapenhandel met Andrew Feinstein. Afspraak op woensdag 22 februari om 19u30 in Brussel. Meer info binnenkort op www.mo.be of www.vredesactie.be

Europa op de knieën voor de wapenindustrie
05-12-2016 -

De Europese Commissie maakte eind november haar plannen bekend voor de uitbouw van een Europese defensie. Een voorstel dat leest als een horrorboek. De Commissie wil miljardeninvesteringen in de wapenindustrie en de eerste stappen daartoe zijn al gezet. Het Europees Parlement keurde de eerste schijf voor de subsidiëring van een militair onderzoeksprogramma goed.

De Europese Commissie maakte eind november haar plannen bekend voor de uitbouw van een Europese defensie. Een voorstel dat leest als een horrorboek. De Commissie wil miljardeninvesteringen in de wapenindustrie en de eerste stappen daartoe zijn al gezet. Het Europees Parlement keurde de eerste schijf voor de subsidiëring van een militair onderzoeksprogramma goed. Dit is een primeur. De subsidiëring van wapenonderzoek was tot nu toe altijd expliciet uitgesloten van het Europese budget. De vraag of een sterke wapenindustrie de veiligheid van de Europese burger wel een stap dichterbij brengt, wordt niet gesteld. Ooit kreeg de EU de Nobelprijs voor de vrede. Vandaag lijkt dat beeld verder weg dan ooit.

Het 'Defensie actieplan' focust, dixit de Commissie, op "onze wapennoden en het ondersteunen van de Europese wapenindustrie”. Hoewel de Europese lidstaten jaarlijks 200 miljard uitgeven aan defensie, is dat niet genoeg om de Europese wapenindustrie draaiende te houden. Meer investeringen zijn dus dringend nodig, zegt de Commissie.

Het Europees Defensie Fonds

Daarvoor lanceert de Commissie onder andere een Europees Defensie Fonds. “Het Europese Defensie Fonds is een cruciale stap in het verbeteren van de competitiviteit van de Europese wapenindustrie”, zo staat te lezen. Het moet een investeringsfonds voor militaire aankopen worden met een jaarlijks budget van vijf miljard euro. Het geld zou zowel van de lidstaten als van het Europese budget komen. Opmerkelijk: het geld dat door de lidstaten in deze pot wordt gestopt, wordt niet meegewogen bij het vaststellen van een begrotingstekort. Landen moeten de broeksriem aanspannen en snijden in hun sociale voorzieningen, in onderwijs, in justitie, in gezondheidszorg om de EU-begrotingsnormen te halen. Maar miljarden uitgeven aan nieuwe wapensystemen zou wel kunnen. Dat wil de Europese commissie niet enkel door de vingers zien, integendeel: zelfs aanmoedigen. Waanzin.

Subsidies voor militair onderzoek

Om de concurrentiepositie van de Europese wapenindustrie te verbeteren, plant de Commissie voor de periode 2021 – 2027 een subsidieprogramma voor militair onderzoek dat 3,5 miljard euro naar de wapenindustrie moet doen vloeien. Een voorbereidend militair onderzoeksprogramma ter waarde van 25 miljoen euro werd eind november reeds door het Europees Parlement goedgekeurd.

Dit is een primeur. De subsidiëring van wapenonderzoek was tot nu toe altijd expliciet uitgesloten van het Europese budget. De koerswijziging is niet verwonderlijk. De expertengroep die op vraag van de Europese Commissie ‘advies’ leverde over het militaire onderzoeksprogramma bestond voor meer dan de helft uit vertegenwoordigers van de wapenindustrie. Kritische stemmen uit het maatschappelijke middenveld of onafhankelijke experten werden niet gehoord. De resultaten liegen er niet om. De modaliteiten die aangeraden worden door deze expertengroep zijn de meest gunstige ooit binnen het Europese budget. Niet alleen zouden de onderzoekskosten voor honderd procent gesubsidieerd worden, ook de eigendomsrechten zouden in handen van de industrie terecht komen.
Waar dit geld precies vandaan moet komen, is onduidelijk. Nu al wordt er gesneden in civiele onderzoeksprogramma’s zoals Horizon 2020.

Een Europese drone?

Voor wie die wapens ontwikkeld moeten worden is onduidelijk. Een Europees leger is onbestaande. Van een gemeenschappelijk Europees buitenlands beleid is er amper sprake. Toch wil de EU kost wat kost geld geven aan nieuwe wapentechnologie, zonder idee wat dan precies met die wapens te doen.

Dé Europese wensdroom is de gewapende drone. De Verenigde Staten hebben gewapende drones, Israël heeft ze, de Europese industrie niet, die blijft achter. Europese subsidies voor militaire technologie moeten de Europese bedrijven nu een duwtje in de rug geven.

Waar die drone dan wel voor gaat dienen is onduidelijk. Gaat Europa zoals de Verenigde Staten, met een kill-list in de hand, vermeende terroristen bombarderen in landen zoals Jemen of Pakistan? Een praktijk die door de Verenigde Naties als illegaal wordt bestempeld en tal van burgerslachtoffers maakt.

Ideologische blindheid

Het Europees Defensie Fonds komt er niet voor onze veiligheid, het is een ondersteuningsprogramma voor de wapenindustrie. “De Europese Unie heeft een sterke en competitieve wapenindustrie nodig”, zo luidt het credo dat bij de Commissie tot in den treure weerklinkt. En daar wil ze graag enkele miljarden tegenaan gooien.

De Europese Commissie grossiert in ideologische blindheid. Nog nooit werd de legitimiteit van het Europese project op zo'n schaal in vraag gesteld als tijdens de afgelopen maanden. Toch is een stimuleringsbeleid op maat van de wapenindustrie het enige antwoord dat de Europese Commissie te bieden heeft.

De Europese Unie was nochtans een vredesproject. Een soft power, die interne, maar ook internationale conflicten geweldloos tracht op te lossen. De militarisering van het Europese budget dreigt hier verandering in te brengen en zet het Europese vredesproject op de helling.

Opinie: Op de knieën voor de Europese drone. Nooit gaf de EU zo vlot subsidies als nu aan de wapenlobby
01-12-2016 -

De Commissie maakte gisteren bekend miljardeninvesteringen te willen in defensie. De eerste stappen zijn al genomen. Het Europees Parlement keurde vandaag de subsidiëring van een militair onderzoeksprogramma. Hiermee wil de Europese Unie de concurrentiepositie van de wapenindustrie verbeteren. De vraag of een sterke wapenindustrie de veiligheid van de Europese burger wel een stap dichterbij brengt, wordt niet gesteld.

Dit artikel verscheen als opinie op mo.be

De Commissie maakte gisteren bekend miljardeninvesteringen te willen in defensie. De eerste stappen zijn al genomen. Het Europees Parlement keurde vandaag de subsidiëring van een militair onderzoeksprogramma. Hiermee wil de Europese Unie de concurrentiepositie van de wapenindustrie verbeteren. De vraag of een sterke wapenindustrie de veiligheid van de Europese burger wel een stap dichterbij brengt, wordt niet gesteld. 

Het militair onderzoeksprogramma ter waarde van 25 miljoen euro waar het Europees Parlement vandaag over stemt, is slechts een voorbereidend programma. De Europese Commissie stelt nu al voor om een grootschalig programma voor militaire technologie op te starten ter waarde van 3,5 miljard euro voor de periode 2021-2027. Dat is primeur. De subsidiëring van wapenonderzoek was tot nu toe altijd expliciet uitgesloten van het Europees budget.

Een Europese drone?

Voor wie die wapens ontwikkeld moeten worden is onduidelijk. Een Europees leger is onbestaande. Van een gemeenschappelijk Europees buitenlands beleid is er amper sprake. Toch wil de EU kost wat kost geld geven aan nieuwe wapentechnologie, zonder idee wat daar dan mee te doen. 

Dé Europese wensdroom is de gewapende drone. De Verenigde Staten hebben gewapende drones, Israël heeft ze. De Europese industrie niet, die blijft achter. Europese subsidies voor militaire technologie moet de Europese bedrijven nu een duwtje in de rug geven.

Waar die drone dan wel voor gaat dienen is onduidelijk. Gaat Europa dan zoals de Verenigde Staten, met een kill-list in de hand, vermeende terroristen bombarderen in landen zoals Jemen of Pakistan? Een praktijk die door de Verenigde Naties als illegaal wordt bestempeld en tal van burgerslachtoffers maakt.

Het Europees militair onderzoeksprogramma komt er niet voor onze veiligheid, het is een  ondersteuningsprogramma voor de wapenindustrie. ‘De Europese Unie heeft een sterke en competitieve wapenindustrie nodig’, zo luidt het credo dat bij de Commissie tot treurens toe weerklinkt. En daar wil ze graag enkele miljarden tegenaan gooien.

Ideologische blindheid

De wapenindustrie heeft een bevoorrechte positie in de Europese besluitvorming. De expertengroep die op vraag van de Europese Commissie ‘advies’ leverde over het onderzoeksprogramma bestond voor meer dan de helft uit vertegenwoordigers van de wapenindustrie. Kritische stemmen uit het maatschappelijk middenveld of onafhankelijke experten werden niet gehoord.

De resultaten liegen er niet om. De modaliteiten die aangeraden worden door deze expertengroep zijn de meest gunstige ooit onder het Europees budget. Niet alleen zouden de onderzoekskosten voor 100 procent gesubsidieerd worden, ook de eigendomsrechten zouden in handen van de industrie terecht komen. 

Waar dit geld precies vandaan moet komen is onduidelijk. Nu al wordt er gesneden in civiele onderzoeksprogramma’s zoals Horizon 2020.

De Europese Commissie grossiert in ideologische blindheid. Nog nooit werd de legitimiteit  van het Europees project op deze schaal in vraag gesteld als tijdens de afgelopen maanden. Toch is een stimuleringsbeleid op maat van de wapenindustrie het enige antwoord dat de Europese Commissie te bieden heeft.

De Europese Unie was nochtans een vredesproject. Een soft power, die interne, maar ook internationale conflicten geweldloos tracht op te lossen. De militarisering van het Europees budget dreigt hier verandering in te brengen en zet het Europees vredesproject op de helling.

Het is echter nog niet te laat. Volgend jaar starten de onderhandelingen over een grootschalig militair onderzoeksprogramma. Dat is de uitgelezen kans voor het Europees parlement om neen te zeggen tegen een beleid op maat van de wapenindustrie.

Europese subsidies voor de wapenindustrie
01-12-2016 -

Vandaag keurde het Europees Parlement de begroting voor 2017 goed. Daarbij stemde de meerderheid van de parlementsleden vóór het voorbereidend programma voor militair onderzoek. Met dit onderzoeksprogramma verandert via een achterdeur het Europese vredesproject in een militair project.

Vandaag keurde het Europees Parlement de begroting voor 2017 goed. Daarbij stemde de meerderheid van de parlementsleden vóór het voorbereidend programma voor militair onderzoek. Een primeur. De subsidiëring van wapenonderzoek was tot nu toe altijd expliciet uitgesloten van het Europees budget. “Terecht,” volgens Bram Vranken van Vredesactie, “De Europese Unie presenteert zichzelf als een vredesproject, daar kreeg ze enkele jaren geleden zelfs de Nobelprijs voor. Met dit onderzoeksprogramma verandert via een achterdeur het Europese vredesproject in een militair project.

Het Europees parlement bestemde vandaag een eerste schijf van 25 miljoen euro voor onderzoek naar 'innovatieve defensie technologie'. Dit is nog maar een voorbereidend programma. Vanaf 2021 plant de Europese Commissie een onderzoeksprogramma van 3,5 miljard euro. Welke projecten gesubsidieerd zullen worden of wie de eigendomsrechten van de onderzoeksresultaten zal krijgen is nog onbekend.

De druk van een machtige lobby

Het militair onderzoeksprogramma is tot stand gekomen na fors gelobby door de wapenindustrie. De expertengroep die op vraag van de Europese Commissie advies leverde over het onderzoeksprogramma bestond voor meer dan de helft uit vertegenwoordigers van de wapenindustrie. Negen van de zestien leden van de expertgroep zijn vertegenwoordigers van de wapenindustrie. De overige leden vertegenwoordigen Europese lidstaten en EU instellingen. Kritische stemmen uit het maatschappelijk middenveld of onafhankelijke experten vonden amper gehoor.

Het is beschamend dat een industrie die aanzienlijke winsten boekt met het verkopen van dodelijk wapentuig, voor subsidies aanklopt bij de EU. Een industrie met 100 miljard euro omzet per jaar kan haar eigen Research & Development betalen.” zegt Bram Vranken van Vredesactie.

Europees Defensie Fonds

Het militair onderzoeksprogramma maakt deel uit van het Actieplan voor Europese Defensie dat de Europese Commissie gisteren voorstelde. Een plan dat dixit de Commissie "focust op onze wapennoden en het ondersteunen van de Europese wapenindustrie”. Die ondersteuning komt er niet enkel in de vorm van onderzoekssubsidies.

De Commissie lanceert ook een Europees Defensie Fonds: een investeringfonds voor militaire aankopen met een jaarlijks budget van vijf miljard euro. Het geld daarvoor zou zowel van de lidstaten komen als van het Europees budget. Opmerkelijk: het geld dat door de lidstaten in deze pot wordt gestopt, wordt niet meegewogen bij het vaststellen van een begrotingstekort. "Economische waanzin, "zegt Laëtitia Sedou van het Europees Netwerk tegen Wapenhandel (ENAAT). "De Commissie tovert zo miljarden tevoorschijn, geld dat er niet is. De vraag of dat stimuleringsbeleid voor de wapenindustrie ook zal leiden tot een veiliger Europa wordt niet gesteld."

Ook Bart Staes, Europarlementslid voor de Groenen, heeft er een pak bedenkingen bij. “Het idee om Europees beter samen te werken, expertise te bundelen en te kijken naar wat de noden zijn, is zeker verdedigbaar. Maar de vraag is of we in dit geval niet de agenda volgen van een aantal grote bedrijven uit de wapenindustrie, die minder geïnteresseerd zijn in conflictpreventie en in het vreedzaam oplossen van conflicten.”zegt hij in een interview met Apache.

Er verschenen de laatste weken een heleboel artikels over het militair onderzoeksprogramma in de internationale pers:

Apache: https://www.apache.be/2016/11/10/wapenlobby-wint-europa-start-militair-onderzoeksprogramma/
De Correspondent: https://decorrespondent.nl/5644/trumps-overwinning-voor-de-mannen-van-de-defensie-industrie-een-feestdag/1248870693048-3bd923c9
Knack:
http://www.knack.be/nieuws/belgie/vredesactivisten-geen-europees-geld-voor-militair-onderzoek/article-normal-775125.html
the Guardian, EU member states may have to foot £3.5bn bill for military research
EU observer, MEPs to back multi-million euro military research budget
New Europe: EU citizens could have to pay for military research
Science Business: Science group hits out at EU military research plan
ENAAT Position Paper http://www.enaat.org/news/PPResearch.pdf

 

Vredesactivisten stoppen wapenlobby
10-11-2016 -

Meer dan honderd vredesactivisten blokkeren de toegang tot de jaarlijkse conferentie van het Europees Defensie Agentschap. Op deze conferentie vergaderen CEO’s van de wapenindustrie en politici achter gesloten deuren. De vredesactivisten spannen linten en zitten op de grond om zo de ingang tot de conferentie te versperren. Ze uiten hiermee hun ongenoegen over de subsidies die de Europese Unie aan de wapenindustrie wil geven voor de ontwikkeling van nieuwe wapens.

Meer dan honderd vredesactivisten blokkeren de toegang tot de jaarlijkse conferentie van het Europees Defensie Agentschap. Op deze conferentie vergaderen CEO’s van de wapenindustrie en politici achter gesloten deuren. De vredesactivisten spannen linten en zitten op de grond om zo de ingang tot de conferentie te versperren. Ze uiten hiermee hun ongenoegen over de subsidies die de Europese Unie aan de wapenindustrie wil geven voor de ontwikkeling van nieuwe wapens.

Wij willen niet dat ons belastinggeld naar de wapenindustrie gaat”, aldus één van de actievoerders die vandaag een lobby-evenement van wapenhandelaars en beleidsmakers stoppen. Op de jaarlijkse EDA conferentie verzamelen lobbyisten van de wapenindustrie en politici om te praten over de toekomst van de Europese wapenindustrie.

Het is beschamend dat een industrie die aanzienlijke winsten boekt met het verkopen van dodelijk wapentuig, lobbyt voor subsidies bij de EU. Een industrie met 100 miljard euro omzet per jaar kan haar eigen Research & Development betalen.” zegt Bram Vranken van Vredesactie.

Subsidies voor wapenbedrijven

Eind november stemt het Europees Parlement over het budget van 2017. Op de agenda staat onder andere de subsidiëring van de ontwikkeling van nieuwe wapens.

In eerste instantie gaat het over een budget van 90 miljoen euro. Dat is slechts een voorbereidend programma. De Europese Commissie stelt nu al voor om een grootschalig programma voor militaire technologie op te starten ter waarde van 3,5 miljard euro voor de periode 2021-2027.

Een primeur. De subsidiëring van wapenonderzoek was tot nu toe altijd expliciet uitgesloten van het Europees budget. “Terecht,” zegt Vranken, De Europese Unie presenteert zichzelf als een vredesproject, daar kreeg ze enkele jaren geleden zelfs de Nobelprijs voor. Ook in de toekomst moet de EU een vredesproject blijven.”

De druk van een machtige lobby

De jaarlijkse EDA conferentie toont aan hoe sterk de wapenlobby het Europees beleid beïnvloed. Het evenement biedt volgens de aankondiging, 'een uniek platform voor beleidsmakers om er zich van te verzekeren dat de wapenindustrie in vorm blijft'. Het EDA is een officieel EU agentschap met de expliciete opdracht om de Europese wapenindustrie te ondersteunen.

Dat is niet zonder gevolgen. Volgens cijfers van het onderzoeksinstituut SIPRI staan de Europese lidstaten in voor 28,4 procent van de wereldwijde wapenexport. Ook landen die betrokken zijn in gewelddadige conflicten worden bevoorraad met Europese wapens. Zo ontvangt Saoedi-Arabië bijna de helft van haar wapens vanuit Europa.

Ik heb vandaag een dag verlof genomen om hier actie te komen voeren.”, zegt één van de activisten. “Ik wil niet dat onze veiligheid in de handen van de wapenindustrie komt te liggen. Dat leidt enkel tot meer wapenexport, meer geweld, meer oorlog.

Onze Europese politici hebben er voortdurend de mond van vol de grondoorzaken van conflict te willen aanpakken. Eind november hebben ze de kans om hun prioriteiten duidelijk te maken: kiezen ze voor een Europa dat de wapenindustrie subsidieert of wordt er eindelijk werk gemaakt van conflictoplossing en preventie?”, besluit Vranken van Vredesactie.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

We publiceren regelmatig updates over het verloop van de actie op onze facebookpagina.

Je vindt foto's van de actie in hoge resolutie op flickr.

 

 

 

 

De Europese Schaduw Wereld en wat je er tegen kan doen
06-10-2016 -

Shadow World, de nieuwe film van Johan Grimonprez en Andrew Feinstein, schetst een onthutsend beeld van de internationale wapenhandel. Een handel die gepaard gaat met corruptie, oorlog en de ondermijning van de democratie. Niet alleen in de Verenigde Staten laat de wapenlobby van zich horen. Ook in Europa drukt de wapenlobby haar stempel op het beleid.

Shadow World, de nieuwe film van Johan Grimonprez en Andrew Feinstein, schetst een onthutsend beeld van de internationale wapenhandel. Een handel die gepaard gaat met corruptie, oorlog en de ondermijning van de democratie. Niet alleen in de Verenigde Staten laat de wapenlobby van zich horen. Ook in Europa drukt de wapenlobby haar stempel op het beleid. Tijd om deze Schaduw Wereld een halt toe te roepen. Kom op 10 november naar Brussel en verstoor geweldloos de lobbytop van het Europees Defensieagentschap.

Shadow World toont de rampzalige gevolgen van een beleid op maat van de wapenindustrie. Democratische processen worden buiten spel gezet, corruptie tiert welig en de veiligheid van miljoenen burgers wordt op het spel gezet.

Niet alleen in de Verenigde Staten, maar ook in de Europese Unie staat de bedrijfslobby sterk. In het Europees kwartier in Brussel werken zo'n 20.000 tot 30.000 lobbyisten. Quasi alle grote Europese wapenbedrijven hebben een kantoor in de nabijheid van de Europese instellingen. Lobbyisten van de wapenindustrie ontmoeten bijna maandelijks Europese Commissieleden. En dat is nog maar het topje. De Europese transparantie over lobby-activiteiten is namelijk bedroevend laag.

Het Europees Defensieagentschap (EDA) is hier een exemplarisch voorbeeld van. Het officieel EU agentschap werd in 2004 opgericht met als één van haar kerntaken het versterken van de Europese wapenindustrie. Sindsdien heeft het EDA tientallen evenementen opgezet waarbij de industrie samenkwam met Europese beleidsmakers. Dikwijls achter gesloten deuren. Op 10 november vindt de jaarlijkse conferentie van het EDA plaats. De aankondiging belooft alvast “een uniek platform te bieden voor beleidsmakers om er zich van te verzekeren dat de wapenindustrie in vorm blijft”.

Dit is niet zonder gevolgen. Eind dit jaar stemt het Europees Parlement over het subsidiëren van de wapentechnologie. Welke wapentechnologie gesubsidieerd zal worden is onbekend. Wie de eigendomsrechten zal opstrijken is evenzeer onduidelijk. Nochtans gaat het over een subsidieprogramma dat op termijn 3,5 miljard euro zou omvatten. Dit zou een primeur zijn. Nooit eerder ging er rechtstreeks Europees belastinggeld naar de wapenindustrie om er onderzoek mee te financieren.

Zoals Vijay Prashad in Shadow World zegt, “Een maatschappij die beslist dat het merendeel van haar budget geïnvesteerd wordt in de wapenindustrie en de uitbreiding van het leger, heeft de morele beslissing genomen dat militarisme belangrijker is dan de creatie van welzijn voor de bevolking.”

Vijay Prashad heeft gelijk. De subsidiëring van de wapenindustrie leidt niet tot een betere wereld, maar enkel tot meer geweld, conflict en corruptie. Zeg mee 'Ik stop wapenhandel': kom op 10 november naar Brussel en verstoor geweldloos de conferentie van het Europees Defensieagentschap.

-----
Bram Vranken van Vredesactie komt deze actiedag en de ikstopwapenhandel.eu campagne toelichten op het symposium dat rond Shadow World wordt georganiseerd op 20/10 tijdens Film Fest Gent: https://www.facebook.com/events/307959539582446/

 

Pagina's